חוות דעת מזמיני ההרצאות של "הזהוב" על מוזיקה יוונית


דברים שכתב יאיר לאון, מנהל חוגי גמלאי רפא"ל בקריות:

דברים שכתב ד"ר חיים ניסים, מרכז ההרצאות בסניף כפר סבא של גמלאי צה"ל:

דברים שכתבה גב' רחל לוין, שהזמינה הרצאה לחוג בית בחיפה:

דברים שכתבה גב' כרמלה בן ארצי, שהזמינה הרצאה לחוג בית בחיפה:

דברים שכתבה גב' פליישקר לובה מרכזת מועדון מיל"ב בשכונת רמז בחיפה:

דברים שכתבה גב' צביה אורנשטיין, שהזמינה הרצאה לחוג בית בחיפה: