Λίστα
των

Τραγουδιστών
Γιάννης Λεμπέσης
Γιώργος Γιαννιάς
Θάνος Πετρέλης
Κωνσταντίνος Αργυρός
Λευτέρης Πανταζής
Πάνος Καλίδης
Πίτσα Παπαδοπούλου
Στέλιος Διονυσίου
Χρήστος Χολίδης
Χρήστος Νικολόπουλος