Λίστα
των

Τραγουδιστών
Γιώργος Γιαννιάς
Μιχάλης Δημητριάδης
Νατάσα Θεοδωρίδου
Πάνος Κιάμος
Σάκης Αρσενίου