Λίστα
των

Τραγουδιστών
Γιώργος Γιαννιάς
Καίτη Γαρμπή
Κωνσταντίνος Αργυρός
Μιχάλης Δημητριάδης
Νίνο
Νότης Σφακιανάκης
Σάκης Αρσενίου