Λίστα
των

Τραγουδιστών
Αθηνά Γεωργοπούλου
Αλέκος Ζαζόπουλος
Γιώργος Γεωργόπουλος
Ελένη Καρουσάκη
Θέμης Αδαμαντίδης
Κώστας Μαρτάκης
Κωνσταντίνος Αργυρός
Μιχάλης Δημητριάδης
Νίκος Βέρτης
Χρήστος Χολίδης